Printer is offline? Zo krijg je jouw printer weer online (2023)

Printer is offline, is dat de melding die op je scherm verschijnt zodra je een printopdracht naar je printer stuurt? Niets is zo vervelend als een printer die niet print op het moment wanneer jij hem nodig hebt. Bekijk 11 oplossingen en tips voor de melding ‘Printer is offline’.

Printer is offline? Zo krijg je jouw printer weer online (1)

‘Printer is offline’ is een melding die verschijnt wanneer je printer niet met je computer kan communiceren. Heeft je printer de status offline en lukt het printen daardoor niet? Hoe haal je een printer van offline zodat hij het weer doet?

In dit artikel helpen we je om je offline printer weer online te krijgen. Met een stappenplan probeer je een aantal oplossingen waarmee je het probleem waarschijnlijk oplost. De printer is offline melding komt voor bij alle merken en typen printers, van HP, Brother, Canon, OKI, Toshiba en meer

Inhoudsopgave

 • Printer is offline? Probeer deze 12 oplossingen
  • 1. Verbind je printer met hetzelfde wifi-netwerk
  • 2. Controleer of je printer bewust in de modus offline staat
  • 3. Zet je offline printer uit en weer aan
  • 4. Controleer of er een technisch probleem is
  • 5. Stel de offline printer in als standaardprinter
  • 6. Wis de afdrukwachtrij
  • 7. Stel de service die de afdrukwachtrij beheert opnieuw in
  • 8. Verwijder de printer en voeg deze opnieuw toe
  • 9. Start je computer opnieuw op
  • 10. Controleer of het afdrukken is onderbroken
  • 11. Installeer de drivers van je printer opnieuw
  • 12. Installeer de meegeleverde software van je printer opnieuw
 • Alternatieve oplossing voor printer is offline melding
 • Probleem met printer staat offline opgelost?

Printer is offline? Probeer deze 12 oplossingen

De melding printer is offline komt vooral voor bij printers die via wifi met de computer zijn verbonden. Toch bestaan er nog veel meer oorzaken waarom je printer offline kan staan, terwijl hij gewoon is ingeschakeld en alles klaar lijkt om te printen. Hieronder vind je maar liefst 12 mogelijke oplossingen voor wanneer je de vervelende printer is offline melding in beeld krijgt.

1. Verbind je printer met hetzelfde wifi-netwerk

Veel printers die offline staan, hebben geen goede verbinding met het wifi-netwerk waarop ze worden gebruikt. Staat de printer te ver weg van je router of een repeater? Controleer daarna in de instellingen van je printer met welk wifi-netwerk hij verbonden is. Zorg ervoor dat het netwerk hetzelfde is als de computer van waaraf je wilt printen.

2. Controleer of je printer bewust in de modus offline staat

De optie ‘printer offline gebruiken’ kan per ongeluk (of bewust) aan staan. Controleer daarom altijd of de printer niet in de modus ‘Printer Offline’ staat. Dat doe je zo:

 1. Type ‘Instellingen’ in het zoekvenster van Windows (links onderin).
 2. Ga naar de app ‘Instellingen’.
 3. Kies in de lijst voor ‘Apparaten’ met als onderschrift ‘Bluetooth, printers, muis’.
 4. Kies voor de optie ‘Printers en scanners’.
 5. Klik in de lijst op de printer waar je problemen mee hebt.
 6. Klik op ‘Wachtrij openen’.
 7. Ga naar de optie ‘Printer’.
 8. Kijk of er een vinkje voor ‘Printer offline gebruiken’ staat. Zorg ervoor dat hier geen vinkje staat.

Printer is offline? Zo krijg je jouw printer weer online (2)

3. Zet je offline printer uit en weer aan

De printer even uit en na een minuut weer aanzetten doet voor veel printers vaak wonderen. Probeer dit sowieso als je printer het niet doet. Check ook het artikel mijn Printer werkt niet? Zo los je printproblemen snel op.

Printer werkt niet? Zo los je printproblemen snel op

4. Controleer of er een technisch probleem is

Soms gaat een printer offline wanneer de inkt of het papier op is. Informatie hierover vind je vaak meer informatie in het display van je printer. Heeft je printer geen display? Dan geeft de software van je printer meestal aan wat het probleem is. Een aantal problemen waardoor een printer offline kan gaan:

 • Papier vastgelopen (paper jam)
 • Vieze printkoppen (voer een reiniging uit)
 • De printer staat in slaapstand (druk op de power-knop)
 • Wifi-verbinding is weggevallen (check de wifi-verbinding op het display)
 • Inkt of toner is op (vervang de toner of cartridge)

5. Stel de offline printer in als standaardprinter

Een andere manier om een offline printer weer online te krijgen, is door te controleren of deze als standaardprinter staat ingesteld. Dat doe je zo:

 1. Type ‘Instellingen’ in het zoekvenster van Windows (links onderin).
 2. Ga naar de app ‘Instellingen’.
 3. Kies in de lijst voor ‘Apparaten’ met als onderschrift ‘Bluetooth, printers, muis’.
 4. Kies voor de optie ‘Printers en scanners’.
 5. Klik in de lijst op de printer waar je problemen mee hebt.
 6. Klik op ‘Wachtrij openen’.
 7. Ga naar de optie ‘Printer’.
 8. Kijk of er een vinkje voor ‘Als standaardprinter instellen’ staat. Zorg ervoor dat hier een vinkje staat.

Sluit alle vensters en check of de offline printer het weer doet en online staat.

6. Wis de afdrukwachtrij

Soms zorgt een openstaande wachtrij voor printproblemen. Het afdrukken begint niet, of je printer krijgt de status ‘Offline’. Controleer daarom of de afdrukrij leeg is. Zo niet, leeg deze dan handmatig door alle opdrachten in de wachtrij te verwijderen. Dat doe je zo:

 1. Type ‘Instellingen’ in het zoekvenster van Windows (links onderin).
 2. Ga naar de app ‘Instellingen’.
 3. Kies in de lijst voor ‘Apparaten’ met als onderschrift ‘Bluetooth, printers, muis’.
 4. Kies voor de optie ‘Printers en scanners’.
 5. Klik in de lijst op de printer waar je problemen mee hebt.
 6. Klik op ‘Wachtrij openen’.
 7. Selecteer alle openstaande documentnamen en druk op ‘Delete’, of klik met je rechtermuisknop en kies ‘Afdrukken annuleren’.

Kijk of de printer niet meer offline staat door een nieuwe printopdracht te versturen.

7. Stel de service die de afdrukwachtrij beheert opnieuw in

Dit is een wat meer technische oplossing voor het probleem als je printer offline staat. Om je printer weer online te krijgen, ga je namelijk de zogenaamde ‘printspooler’ opnieuw opstarten. Dat doe je zo:

 1. Type ‘Services’ in het zoekvenster van Windows (links onderin).
 2. Ga naar de app ‘Services’.
 3. Scrol in de lijst met namen naar ‘Print Spooler’ en selecteer deze regel.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de blauwe regel.
 5. Kies voor de optie ‘Opnieuw starten’.
 6. Wacht een minuut en probeer vervolgens opnieuw te printen.
Printer is offline? Zo krijg je jouw printer weer online (3)

8. Verwijder de printer en voeg deze opnieuw toe

Zit je printer muurvast en helpt niets om je printer van offline naar online te krijgen? Probeer dan om je printer helemaal uit Windows (of je Mac) te verwijderen en voeg hem daarna opnieuw toe. Op die manier zorg je ervoor dat de drivers en andere besturingsbestanden zichzelf herstellen. Dat doe je zo:

 1. Type ‘Instellingen’ in het zoekvenster van Windows (links onderin).
 2. Ga naar de app ‘Instellingen’.
 3. Kies in de lijst voor ‘Apparaten’ met als onderschrift ‘Bluetooth, printers, muis’.
 4. Kies voor de optie ‘Printers en scanners’.
 5. Klik in de lijst op de printer waar je problemen mee hebt.
 6. Klik op ‘Verwijderen’.
 7. Wacht tot de printer is verwijderd en klik daarna op ‘Een printer of scanner toevoegen’.
 8. Volg de stappen en wacht tot de printer opnieuw is toegevoegd.
 9. Probeer te printen.

Printer is offline? Zo krijg je jouw printer weer online (4)

9. Start je computer opnieuw op

Soms helpt het opnieuw opstarten van je laptop of computer om problemen met een offline printer op te lossen. Soms zijn er namelijk problemen met de bestanden die je printer nodig heeft, of is een printtaak vastgelopen.

10. Controleer of het afdrukken is onderbroken

Controleer of je printer niet op de status ‘Afdrukken onderbreken’ staat. Wanneer deze optie al dan niet per ongeluk is ingeschakeld, is het niet mogelijk om te printen en is je printer offline. Check de status ‘Afdrukken onderbreken’ als volgt:

 1. Type ‘Instellingen’ in het zoekvenster van Windows (links onderin).
 2. Ga naar de app ‘Instellingen’.
 3. Kies in de lijst voor ‘Apparaten’ met als onderschrift ‘Bluetooth, printers, muis’.
 4. Kies voor de optie ‘Printers en scanners’.
 5. Klik in de lijst op de printer waar je problemen mee hebt.
 6. Klik op ‘Wachtrij openen’.
 7. Ga naar de optie ‘Printer’.
 8. Kijk of er een vinkje voor ‘Afdrukken onderbreken’ staat. Haal het vinkje indien nodig weg door op de regel te klikken.

11. Installeer de drivers van je printer opnieuw

Helpt niets? Installeer dan de drivers van je printer opnieuw. Wanneer je de offline printer hebt verwijderd en je besturingssysteem installeert deze drivers niet automatisch, ga dan naar de website van de fabrikant van je printer. Zoek naar ‘Drivers & support’ op de site van HP, Brother, Canon, Toshiba of het andere merk printer wat je hebt. Download de laatste drivers voor je printer en volg de instructies tijdens installatie.

12. Installeer de meegeleverde software van je printer opnieuw

De meeste inkjet- en laserprinters komen met een cd met hun eigen begeleidende software. Deze software maakt het werken met je printer vaak een stuk gemakkelijker. Via een eigen programma kun je zonder extern programma een scan maken, printeronderhoud uitvoeren of de status van je printer inzien. Hoeveel inkt of toner zit er nog in de cartridges, of moet de printkop misschien worden gereinigd. Installeer of download de laatste software die bij je printer hoort. Ook deze vind je altijd op de site van de fabrikant van je printer.

Alternatieve oplossing voor printer is offline melding

Krijg je jouw printer nog steeds niet van de status offline af? Dan is er nog steeds geen nood. De meeste netwerkprinters (wifi-printers) bieden namelijk de mogelijkheid om rechtstreeks via hun eigen wifi-verbinding contact te maken. Ga hiervoor naar het instellingenmenu van je printer en kijk of je ergens de optie ‘wifi’ vindt. Activeer die optie en kijk op je computer of jouw printer in de lijst met actieve wifi-netwerken verschijnt. Maak verbinding en probeer je bestand te printen.

Let wel op: print bestanden die je lokaal hebt staan. Op het moment waarop je rechtstreeks met je printer via wifi bent verbonden, is er tijdelijk geen internet beschikbaar.

Probleem met printer staat offline opgelost?

In bijna alle gevallen doet de printer na het proberen van een of meer van deze oplossingen het weer goed. Werkt je printer nog steeds niet? Kijk dan eens of je wat hebt aan deze oplossingen, of neem contact op met de fabrikant van je printer of winkel waar je de printer hebt gekocht. Veel succes!

Zeg eens eerlijk: heb jij een goede backup?

Ben jij ook zo bang dat jouw externe harde schijf niet meer werkt en je al je bestanden en foto's kwijt bent? Wij zorgen er altijd voor dat we twee externe harde schijven hebben. Als er een kapot gaat of niet meer werkt, dan heb je altijd de andere nog. De prijzen van harde schijven zijn enorm gedaald. Deze portable harde schijf van maar liefst 1GB is compact en ideaal voor onderweg. Ook verkrijgbaar als 4GB. Geschikt om al je foto's, video's en documenten op te slaan en te backuppen.

Nooit meer gedoe met losse geheugenkaartjes

Al die verschillende geheugenkaartjes die zonder adapter niet in je laptop passen. Wat een gedoe. Herken je het? Deze supergoedkope USB kaartlezer lost alle problemen voor je op!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 03/21/2023

Views: 6044

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.